پروژه های انجام شده

گوشه­ اي از پروژه ها و فعاليت­های انجام شده توسط كارشناسان ” حفاظت الکترونیک ایمن افزا

۱- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته مرکز خرید آرامش رامسر، بزرگترین مرکز خرید شمال کشور (ip)

۲- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته بخشهاي مختلف گروه صنعتی انتخاب (حایر) (ip)

۳- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی (ip)

۴- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته مؤسسه آموزش عالی شهید رجایی (ip)

۵- طراحی، نصب و راه اندازي و مشاوره سامانه بیمارستان سیدالشهداء (ع) (ip)

۶- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته بخشهاي مختلف شرکت آرد (ip)

۷- طراحی، تأمین قطعات، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته ۵مجموعه در سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اصفهان (همکار) (ip)

۸- طراحی، تأمین قطعات سامانه مداربسته آکواریوم شهرداري اصفهان واقع در پارك ناژوان (همکار) (ip)

۹- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته شوراي شهر اصفهان (ip)

۱۰- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته شرکت سرمایه گذاري مسکن زاینده رود (HD-SDI)

۱۱- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته شرکت حمل و نقل شاهد (ip)

۱۲- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته کارخانجات آجر صدف

۱۳- تأمین تجهیزات جهت سامانه مداربسته شرکت جهاد خانه سازي اصفهان

۱۴- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته بستنی عالی قاپو میدان امام (ره) (ip)

۱۵- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته صنایع ریسندگی همدانیان

۱۶- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته صنایع بافندگی همدانیان

۱۷- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته گروه صنعتی فوفل (ip)

۱۸- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته کارخانه ذوب فلزات صادقی (ip)

۱۹- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته در بیش از ۳۵۰ مرکز فروشگاهی، رستوران، آژانس هواپیمایی، صرافی و … در استان اصفهان

۲۰- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته در بیش از ۳۰ انبار کالا در استان اصفهان

۲۱- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته مؤسسه چاپ ثامن

۲۲- طراحی، نصب و راه اندازي سامانه مداربسته شرکت سبز پژوهان فردا ( بزرگترین تولید کننده تجهیزات CNG در ایران )

تصاویری از پروژه انجام شده توسط كارشناسان ” حفاظت الکترونیک ایمن افزا ” در مرکز خرید آرامش رامسر