درباره ما

هسـته‌‌ی اولیه‌‌ی تیم ” حفاظت الکترونیک ایمن افزا ” در سـال ۱۳۸۸ بنا نهاده شـد و فعالیت رسـمی این مجموعه از سال ۱۳۸۹ آغاز گردید. رویکرد اصـــلی بنیانگذاران این مجموعه، ارائه‌ی خدمات حفاظت الکترونیک در ســـطوح مختلف فنی و پاســـخگویی کلیه نیازهای مطرح شـده از طرف اقشـار مختلف ( همه‌ی پروژه های کوچک و بزرگ ) در بالاترین سـطح ممکن و با اسـتفاده از فناوری های روز دنیا میباشد. تجربه و دانش چندین ســاله، مدیریت پروژههای خاص و کلان در ســطح کشــور و نیز ارتباطات وســـیع با تولیدکنندگان و تأمین‌ کنندگانِ تجهیزات مورد نیاز براي این سامانه‌ ها، تیم مدیریتی این مجموعه را از سایر مجموعه ها متمایز مینماید. در کنار ارائه راه حل برای مشـکلات پیش روی همکاران در اجرای پروژههای مختلف، بسـط و توسـعه‌ی استفاده از تجهیزات برتر و مناســب، عدم اســتفاده از برخی تجهیزات غیراســتاندارد (چینی) و قابل دفاع بودن به لحاظ فنی تجهیزات مورد اســتفاده در پروژههای کوچک و بزرگ از دیگر فعالیتهای این مجموعه در توسعه‌ی فرهنگ استفاده از سامانه‌های مداربسته میباشد. از جمله برندهای مورد اسـتفاده شده توسط این مجموعه میتوان به Samsung، Bosch ، Dahua ، Hikvision ، AVTECH و Ukplus و … اشاره نمود. لازم به ذکر است مجموعه حفاظت الکترونیک ایمن افزا در بهترین (مرتبط‌ ترین) نقطه‌ی اصفهان نسبت به ایجاد جدید ترین نمایشگاه ( Show Room ) سیستم های FullHD اقدام کرده است. در این نمایشگاه انواع مدل هاي دوربین تحت شبکه به همراه سامانه های ضبط و مدیریت تصاویر ( CMS, Mobile CMS, NVR ) گردآوری و نصب شده و در تمامی ایام سال آماده استفاده و تست می باشد.

تماس با ما